Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 12 2015

13:52
4928 652d
Reposted fromweheartit weheartit viasann sann
lefthandedhelix
13:48
0156 5e8c 500
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viakerosine kerosine
lefthandedhelix
13:41
9576 14ab 500
Reposted fromrol rol viamadzi28 madzi28
lefthandedhelix
13:41
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viasann sann
lefthandedhelix
13:38
9695 9592
Reposted frommelodyphantom melodyphantom viafelicka felicka

October 05 2014

lefthandedhelix
18:11
lefthandedhelix
18:06
 Czasem lubi się kogoś za mocno i to się nazywa miłość.

— Alan Alexander Milne
Reposted fromxxoxxo xxoxxo viasatyra satyra
lefthandedhelix
18:04
Nawet sobie nie wyobrażasz , ile rzeczy mówię ci w myślach.
— 21:23
Reposted fromte-quiero te-quiero viaallnight allnight
lefthandedhelix
18:03
stwórzmy razem swój zbieg okoliczności.
— proszę.
Reposted fromtete-a-tete tete-a-tete viarzzkropka rzzkropka
lefthandedhelix
18:02
Kobieta nie pragnie pięknego, nagiego męskiego ciała. Chce męskiej duszy. Potrzebuje podziwiać tego, kto zdejmuje z niej koronkową bieliznę i dotyka jej ciała. Ale przede wszystkim chce zachwytu w oczach mężczyzny. Lubi się w nich przeglądać. Bo tym, co żywi kobiecą namiętność, jest jego pożądanie. Świadomość, a najlepiej pewność, że on chce jej, i tylko jej.
— onet.pl, 'Kiedy kobieta idzie do łóżka, czyli... psychologia seksu'
Reposted fromfrom-my-soul from-my-soul viarzzkropka rzzkropka

July 28 2014

lefthandedhelix
19:54
Musiałam jak najszybciej zająć czymś myśli, żeby się nie rozpłakać. Nie czas użalać się na sobą, pomyślałam. Jest tyle ważniejszych spraw niż moje delikatne serce.
— Stephenie Meyer; Intruz
Reposted fromapatyczna apatyczna vianienormalnie nienormalnie
19:54
7022 39ba 500
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viasann sann

July 27 2014

lefthandedhelix
16:57
8315 26b2 500
Reposted fromfelicka felicka
16:56
6107 1639 500
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viailoveyou iloveyou

July 26 2014

lefthandedhelix
14:47
14:42
the sexiest thing in the world is the feeling that you’re wanted.
Reposted fromkattrina kattrina viasann sann
13:55
Nothing in the world smells as good as the person you love.
— Unknown (via certifiedcynic)
Reposted fromirmelin irmelin viasann sann
lefthandedhelix
13:53
9040 34b7
Reposted frommartynkowa martynkowa viailoveyou iloveyou

July 24 2014

lefthandedhelix
21:11
9680 5798
Reposted frombitelz bitelz viatutaj tutaj
lefthandedhelix
21:08
0069 798f 500
Reposted fromtakeitharder takeitharder viaallnight allnight
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl